mones

آخرین اخبار در مورد باکتری

از عرق الکتریسیته تولید می‌شود

لباس و وسایل الکترونیکی هوشمند به زودی می‌توانند توسط میکروب‌های مرده تغذیه شوند. تحقیقات جدید از UMass Amherst بیوفیلمی را نشان داده است که از عرق، الکتریسیته تولید می‌کند و اجساد باکتری‌های مرده را مهار می‌کند و حداقل به اندازه یک باتری موثر است. مطالعه جدید که در Nature Communications منتشر شده است، بر اساس تحقیقات قبلی در مورد سویه خاصی از باکتری به نام Geobacter sulfurreducens استوار است. این ...